Stichting Stad Rotterdam anno 1720

Home | Stichting Stad Rotterdam anno 1720

Doelgroepen

Stichting Stad Rotterdam anno 1720 staat open voor een breed scala aan activiteiten in het Rijnmondgebied. De activiteiten moeten te maken hebben met educatie, sociaal-culturele vorming, hulpverlening of zorg. Uiteraard gaat het om projecten zonder winstoogmerk.

In aanmerking komen bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het voorkomen van sociaal isolement. En in het bijzonder projecten die mensen via vrijwilligerswerk de gelegenheid bieden hun kwaliteiten te benutten en iets voor anderen te betekenen. Ook deelprojecten komen in aanmerking voor een donatie.
Verzoeken, voortkomend uit een politieke of religieuze organisatie, moeten toegankelijk zijn voor alle Rijnmonders (dus ongeacht gezindheid deelnemer). Alleen dan worden zij door ons in behandeling genomen.

De voorkeur gaat uit naar kleinschalige projecten die niet door andere partijen worden gefinancierd.