Stichting Stad Rotterdam anno 1720

Home | Stichting Stad Rotterdam anno 1720

Aanvraag donaties


------------------------------------------------------------------

LET OP!!

In juni 2020 is het 300 jaar geleden dat assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720 is ontstaan en een mooi moment om de stichting te beëindigen. Aanvragen kunnen tot 1 juli 2019 worden ingediend, daarna worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. 

------------------------------------------------------------------

Als u na het lezen van de pagina doelgroepen op deze website vermoedt dat uw activiteit of project voor ondersteuning in aanmerking komt, kunt u een aanvraag indienen.

De aanvraag moet ruim voor aanvang van de activiteit uitsluitend via onze website worden ingediend. Alleen complete aanvragen, voorzien van de vereiste bijlagen en ondertekend door een bevoegd persoon, worden in behandeling genomen. Onvolledige en onjuist ingevulde formulieren leveren een aanzienlijke vertraging op.
Nadat uw aanvraag bij de stichting is binnengekomen, ontvangt u een electronische
bevestiging met informatie over de procedure.

Het dagelijks bestuur van de Stichting Stad Rotterdam neemt de aanragen in behandeling. Tijdens de bestuursvergadering, die eenmaal per kwartaal plaatsvindt, wordt bepaald of uw project voor financiële ondersteuning in aanmerking komt. Uitsluitend verzoeken van ANBI-gecertificeerde instellingen kunnen in behandeling worden genomen. Aanvragen van grote omvang worden, voorzien van een advies, voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Bestuursvergaderingen vinden plaats direct na ieder kwartaal. Aanvragen dienen dus uiterlijk 2 weken voor het einde van het kwartaal binnen te zijn om nog behandeld te kunnen worden in de eerstkomende bestuursvergadering.

Via www.rotterdamsefondsen.nl kunt u evtueel checken of uw aanvraag mogelijk voor vergoeding in aanmerking komt.

Als uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, ontvangt u hiervan bericht. De stichting heeft geen formele bezwaar- of beroepsprocedure.
Wordt uw aanvraag wel gehonoreerd, dan ontvangt u informatie over het verdere verloop en over de voorwaarden waaronder een bijdrage kan worden verstrekt.
Bij toegekende donaties van € 15.000,- en hoger kan de stichting achteraf een accountantsverklaring vragen, waarin bevestigd wordt dat het bedrag volgens afspraak is besteed.

Door deze website te bezoeken en/of door het invullen van informatie/gegevens op deze website, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van onze privacyverklaring (zie publicaties).